SENARAI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI YANG LAYAK MEMOHON

 1. UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
 2. UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UnisZa)
 3. UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)
 4. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
 5. UNIVERSITI MALAYA (UM)
 6. UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
 7. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
 8. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)
 9. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
 10. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
 11. UNIVERSITI PERGURUAN SULTAN IDRIS (UPSI)
 12. UNIVERSITI PERTAHANAN MALAYSIA (UPNM)
 13. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
 14. UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
 15. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
 16. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
 17. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
 18. UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA (UTHM)
 19. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
 20. UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)
 21. UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (UTP)
 22. UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UniKL)
 23. UNIVERSITI MULTIMEDIA MALAYSIA (MMU)
 24. UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNITEN)
 25. UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN (UTAR)
 26. UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK (UNITAR)
 27. KOLEJ MATRIKULASI
 28. POLITEKNIK SELURUH MALAYSIA
 29. KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SULTAN AZLAN SHAH (KUISAS/KISDAR)
 30. KOLEJ PERUBATAN DIRAJA PERAK-UniKL (RCMP)
 31. INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)
 32. GIAT MARA
 33. ADTECT
 34. KOLEJ POLYTECH MARA (KPTM)
 35. KOLEJ PROFESSIONAL BAITULMAL
 36. KOLEJ RISDA / UCAM
 37. KOLEJ YAYASAN-YAYASAN NEGERI
 38. KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (KOLEJ TAR)
 39. KOLEJ TEKNOLOGI PERAK (KTP)
 40. KOLEJ KOMUNITI SELURUH MALAYSIA
 41. KOLEJ TAJ
 42. INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN)
 43. KOLEJ PROFESSIONAL MARA
 44. INSTITUT PENDIDIKAN GURU SELURUH MALAYSIA(IPG)
 45. QUEST INTERNATIONAL UNIVERSITY PERAK
 46. INSTITUT KEMAHIRAN MARA(IKM)
 47. MANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITY (MSU)
 48. KOLEJ PERTANIAN MALAYSIA
 49. ASIAN INSTITUTE OF MEDICINE, SCIENCE AND TECHNOLOGY(AIMST)
 50. INSTITUT TEKNOLOGI NEGERI (TAFE)
 51. KOLEJ UNIVERSITI INFRASTRUKTUR KUALA LUMPUR (KLIUC)
 52. MASTERSKILL/ AMU
 53. SUNWAY COLLEGE, IPOH
 54. GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE (GMI)-MARA
 55. JAPAN MALAYSIA TECHNICAL INSTITUTE(JMTI) - KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
 56. AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)
 57. UniKL-MFI
 58. UniKL-MSI
 59. UniKL-BMI
 60. UniKL-MIAT
 61. COSMOPOINT
 62. KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KKTM)
 63. KUALA LUMPUR METROPOLITAN UNIVERSITY COLLEGE (KLMUC)